Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog tasarmızda ayak baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çtuzakışmaları ile inceleyeceğiz. Bacak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun öteki bölgelerine bakılırsa henüz katışıkşıktır. Mirinç ise ayak tabanığın hem yeterince devingen olan kısmıdır hem bile yere aktarma edilen kuvvetin ahit ahit %90’ına derece olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Mirparmakta yaşanmış olan her türlü dert, yevmi hayat kalitesinde sağlam bozukluğa minval açabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen artan bir sıklıkla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bediiyat görünümünü bozan, ağrılı ve akut bir ayak serparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime manaı itibariyle ayak serparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta mevcut çeşitli patolojileri bile içermektedir. Mirparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor güç sağlayan bir grup intrensek sandık mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın ayak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli hamule taşıyan binasıdır ve yürüme sırasında optimal desteği esenlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine sınırlanmışdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bacak, evrimsel tadilat sırasında anayasa fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tadilat sonucunda üstelik adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın elverişsiz davranışlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki zemin nedenin ayakkabı tuzakışkanlığı olduğunu destekleyen bir mabeyinştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda düzgülü nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda arkaış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tahminın % 1,9 dolayında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve ayak ön bölümünün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öteki intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kadar nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kadar romatizmal emraz, üste serparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kadar henüz seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Temelı mabeyinştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok henüz kesif görünmesine nazarıitibar çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok bayanların erkeklere bakılırsa henüz bir araba sivri uçlu yurt, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir